WWB 200 i 300

WWB 200 i 300 - Wilki do bloków mięsa mrożonego i świeżego
WWB 200 i 300 to jedyne wysokowydajne wilki do przetwórstwa bloków mięsa mrożonego, świeżego i skór. Z jednakową łatwością rozdrabnia bloki mięsa mrożonego jak i wszystkie rodzaje mięsa świeżego, zapewniając rozdrobnienie nawet do 2,5 mm. Rozwiązanie kątowe z zastosowaniem mikroprocesora dopasowuje tempo pracy ślimaka podającego do pracy ślimaka roboczego.

TYP   WW 160 WW 200 WW 280 WWB 200 WWB 300
Średnica sita   160 mm 200 mm 280 mm 200 mm 300 mm
Pojemność dzieży   3701 3701 4301 5501 8001
Moc nominalna 1
 -2
- G 1
- G 2
25 kW
37 kW
33 kW
41 kW
33 kW
41 kW
48 kW
58 kW
 
 
97 kW
127 kW
 
 
66 kW
 


155 kW